BOSCHERT.NL | SELECTEER LAGER spanntec.nl


Op de Boschert lagers staan geen type- of bestelnummers, dit maakt het niet eenvoudig om uw lager met een bestelnummer aan te vragen of te bestellen. Deze pagina helpt u bij de selectie of keuze van uw lager.

Voor het herkennen van de lagerserie heeft u slechts enkele maten nodig. Zie hiervoor Stap #6.

Voor het bepalen van een nieuw lager zijn er enkele stappen nodig om naast de serie ook de uitvoering te bepalen. Begint u bij STAP 1.


STAP 1| uitvoering | ST of FL selectie

Het is belangrijk te weten of het lager STAAND (ST) of met een FLENS (FL) moet worden uitgerust.

Uw selectie is ST of FL _________


STAP 2| uitvoering | W of O selectie

Het lager moet MET (W) of ZONDER (O) astap worden uitgerust. Een astap is vaak gewenst als er een rem of aandrijving op het lager gemonteerd moet worden.

Uw selectie is W of O ________ (indien u O heeft geselecteerd, ga dan naar stap 6).


STAP 3| astap | selectie

De astap van een lager kan standaard Boschert (STD) zijn of volgens uw specificatie (SPE)

Uw selectie is STD of SPE (ingeval van STD, ga naar stap 5).


STAP 4| astap speciaal

Voor ieder type lager kunnen klantspecifieke veranderingen worden aangebracht, uw astapmaat is belangrijk om te bepalen of deze op de hierna te selecteren type lager geconstrueerd kan worden.

SPE (Astap specificatie) moet minimaal zijn : D (Diameter) = ____ Passing = ____ L (Lengte) = ____
Of volledig gespecificeerd volgens afbeelding #2 (ZIE STAP 5)

Een astap t.b.v. een rem-eenheid of aandrijving . Hier zijn de meest voorkomende astappen. Mocht uw keuze uit een van de volgende astapmodellen bestaan, dan neemt u i.p.v. STD de corresponderende afkorting (ESB, ESBi, DSB, RU of HRU)
De DSB specificatie kan afwijken van de ASAE specificatie, mocht er sprake zijn van een ASAE motor opnameas, dat is het noodzakelijk dat de specificatie wordt opgegeven.

Afbeelding #1 - optionele astap
Boschert STD


STAP 5| astap standaard

Op afbeelding #2 staan de letters waarvan de maten in tabel #1 terug te vinden zijn. Als u dus gekozen heeft voor een STD (standaard) astap, dan kunt hier bepalen of dit een goede keuze is. Het alternatief (STAP 4) is dat u een astap wenst met afwijkende maten, u dient in dat geval maten a t/m f aan ons door te geven.

Afbeelding #2 - standaard astapBoschert SPE


Tabel #1, alle maten in mm.

MAAT
19-25
22-30
30-40
40-50
50-80
a
6p9
8p9
10p9
14p9
20p9
b
35
40
40
90
110
c
5
15
15
10
15
d
45
70
70
110
140
e
3,5
4
5
5,5
7,5
f Ø
19k6
28k6
35k6
50k6
75k6


STAP 6| serie selectie - STO / STW

U heeft met stap 1 t/m 5 een STO, STW, FLO of FLW selectie gemaakt, nu is het noodzakelijk de juiste serie vast te stellen.

Voor de STO en STW (De staande lagers) is het noodzakelijk de HoH (Hart op Hart) maat te weten van de bevestigingsboringen in de lagervoet. Als voorbeeld afbeelding #3 van de 30/40 serie, de HoH maat van dit type is 130 mm.

Afbeelding #3 - staand lager
Boschert ST


In tabel #2 staan de modellen met de HoH maten erbij. Maak een selectie op basis van de maten en/of maximale gewichten / moment.

TABEL #2 - STO / STW

MODEL
HoH MAAT
Max. gewicht
Max. moment
19-25
100 mm.
400
120 Nm
22-30
105 mm.
800
180 Nm
30-40
130 mm.
1600
350 Nm
40-50
160 mm.
2800
1100 Nm
50-80
200 mm.
7000
2350 NmSTAP 6A | serie selectie - FLO / FLW

Voor de FLO en FLW (flens lager) is het noodzakelijk de flens (buitendiameter) maat te weten. Als voorbeeld afbeelding #4 van de 30/40 serie, de flens maat van dit type is 212 mm.

Afbeelding #4 - flens lagerBoschert FL


In tabel #3 staan de modellen met de flens maten erbij. Maak een selectie op basis van de maten en/of maximale gewichten / moment.

TABEL #3 - FLO / FLW

MODEL
FLENS MAAT
Max. gewicht
Max. moment
19-25
140 mm.
400
120 Nm
22-30
160 mm.
800
180 Nm
30-40
212 mm.
1600
350 Nm
40-50
235 mm.
2800
1100 Nm
50-80
320 mm.
7000
2350 Nm


U weet nu de uitvoering en het model. Uw selectie moet nu zijn :

STO of STW, model XX-YY
(selectie uit tabel #2)

of

FLO of FLW, model XX-YY
(selectie uit tabel #3)


STAP 7 | WIKKEL ASTAP OPNAME

Ieder lager heeft als doel een (wikkel)as te lageren, deze wikkelas heeft astappen waarmee de as in het lager rust, dit noemen we de opname. Er zijn 3 standaard opnames waaruit u kunt kiezen, 1. vierkant, 2. driekant of 3. vierkant & rond.

TABEL #4 - standaard vierkant maten

MODEL
standaard vierkant maat
vierkant maat bereik
14-20 (mini)
20 mm.
14-20 mm.
19-25
25 mm.
19-25 mm.
22-30
30 mm.
22-30 mm.
30-40
40 mm.
30-40 mm.
40-50
50 mm.
40-50 mm.
50-80
80 mm.
50-80 mm.


Hierbij moet de maat van het vierkant binnen het bereik van het zojuist geselecteerde model vallen en moet altijd worden opgegeven. De standaard vierkant opname maten ziet u in tabel #4 terug. VIERKANTMAAT : _________ mm.

DRIEKANT
Deze heeft zelden een afwijkende maat van Boschert en is dus een voorgeschreven (standaard) driekant opname tbv de VT6 slijtdelen van Boschert. De opname is beschikbaar voor de C lagers (zonder slijtdelen) van de serie MINI en 19-25 en de overige lagers voorzien van VT (slijtdelen)

VIERKANT EN ROND
Deze is voorgeschreven en is t.b.v. de VT7 serie slijtdelen Boschert. De opname is NIET beschikbaar voor de serie MINI en 19-25 en is uitsluitend mogelijk i.c.m. slijtdelen.


STAP 8 | SLIJTDELEN

Een klaplager kan worden uitgerust met slijtdelen. Het grote voordeel is dat deze kunnen worden gewisseld indien het lager ingesleten is.

Kiest u onder stap 7 voor een driekant of een combinatie vierkant en ronde opname, dan zijn slijtdelen geen optie maar standaard.

Door het toepassen van slijtdelen is het bij toekomstige slijtage niet nodig het gehele lager te vervangen. Bij de eerste aanschaf zijn de slijtdelen wel kostenverhogend. In een later stadium (dus op een bestaand C-lager) slijtdelen monteren is NIET mogelijk ! Er zijn 5 mogelijkheden :

Geen slijtdelen (HET LAGER IS DAN EEN C-LAGER en het lager is altijd voorzien van een VIERKANT opname met het vlak naar beneden zoals de VT1) of een selectie uit de vier volgende varianten :

Afbeelding #5 - slijtdelen
Boschert VT


Opmerkingen :

  • Indien de selectie type VT2 OF VT7 is, dan zijn er beperkingen ten opzichte van de overige types. Het max. toelaatbare Moment is 30% lager en het max. toelaatbare gewicht 20% lager.
  • Op de modellen mini (14-20) en 19-25 zijn geen slijtdelen mogelijk !
  • Wij adviseren bij oprol bokken een handwiel vergrendeling HRV1 (22/30) of HRV2 (v/a 30-40) links of rechts.
    Deze vergrendeling is een extra zekerheid voor het voorkomen van het opengaan van het lager. Zie onder onderdelen voor meer details
  • Bij axiaal schuiflagers zijn de slijtdelen voorzien van een axiale borg stift of meeneemschijf. Zie onder onderdelen voor meer details


Uw selectie ziet er als volgt uit :

C (geen slijtdelen) met vierkant ____ (de vierkant maat uit stap 7)
SLIJTDELEN VT1 of VT2 met vierkant ____ (de vierkant maat uit stap 7)
SLIJTDELEN VT6
SLIJTDELEN VT7


AANVRAG- EN BESTEL VOORBEELDEN

STO 30-40 VT2 VIERKANT 35 MM.
ST = Staand lager, O = geen astap, model 30-40, voorzien van slijtdelen VT2 met opname vierkant 35 mm.

FLW 22-30 C VIERKANT 30 MM. ASTAP ESB standaard
FL = Flenslager, W = met astap, serie 22-30, astap geschikt voor rem-eenheid ESB standaard

FLW 30-40 VT1 VIERKANT 30 MM.
FL = Flenslager, W = met astap, serie 30-40, standaard astap.

STW 30-40 VT6, ASTAP 50h6x80 DIN SPIE
ST = Staand lager, W = met astap, serie 30-40, slijtdelen VT6, astap SPE Diameter = 50h6 Lengte = 80 en DIN SPIEBAAN.

Wij helpen u graag met het selecteren van het juiste lager. Zeker als het gaat om nieuwe toepassingen is het noodzakelijk alle parameters van het ontwerp of idee te betrekken om tot een goede keuze te komen.

Neemt u s.v.p. contact met ons op als u geen selectie kunt maken, het kan zijn dat voornoemde uitleg uw toepassingsmogelijkheden beperken terwijl er wellicht andere mogelijkheden zijn. Wij informeren u graag.

SalesTeam Meefil BV

SUBMENU


BOSCHERT.NL | optiesMEEFIL.NL | opties